تلفن ثابت : ۳۵۴۰۹۱۶۱-۰۴۱
شماره تماس فوری : ۰۹۱۴۳۱۵۹۶۵۳
میدان استاد شهریا نبش میدان مرکزخدمات خودرویی اراز